දෙමාපියන් සඳහා උපදෙස්

 • නියමිත වේලාවට දරුවන් රැගෙන එ්ම හා රැගෙන යාම ඔබ සතු වගකීමක් වන අතර සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව ප‍්‍රමාදවී පැමිණීම හා නිමවීමට පෙර රැගෙන යාම නොකල අතුයි.
 • රජයේ පාසල් පැවැත්වෙන දිනයන්හි සාමාන්‍ය පරිදි පෙරපාසල පැවැත්වෙන අතර, රජයේ නිවාඩු දිනයන් හි හා මසකට වරක් පැවැත්වෙන ගුරු පුහුණු වැඩසටහන සඳහා සෑම මසකම එක් දිනක් නිවාඩු ලබාදේ. (පුහුණුව පැවැත්වෙන දිනය දැණුම් දෙනු ලැබේ.
  පෙරපාසල හා පාසල ආරම්භවීමෙන් පසුව දෙමාපියන් හා වැඩිහිටියන් පෙරපාසල් භූමිය තුළ රැදී සිටීමෙන් වලකින්න.
 • පෙරපාසල් හා පාසල් භූමිය තුළ මෙන්ම අවට පරිසරයේ පිහිටි ගස්, කොළ, මල් ආදිය කැඞීම හා කුණු දැමීමෙන් වලකින්න.
 • පරිසර ආරක්‍ෂිත වැඩසටහනක් ලෙස පෙරපාසල හා පාසල තුල පොලීතීන් භාවිතය අවම කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බැවින් එ් සඳහා ඔබගේ සහයෝගය ලබාදෙන්න.
 • ඔබගේ දරුවාට ඇති විශේෂ අසනීප හෝ වෙනත් ගැටළු ඇත්නම් ඒ පිළිබඳව ගුරුතුමිය දැණුවත් කරන්න.
 • මාසික ගාස්තු අදාල මාසයේදීම ගෙවා නිම කිරීමට සැලසුම් සකස් කර ගන්න.එය ඔබට මෙන්ම අපටද පහසුවක් වනු ඇත.
 • දෙමාපියන් පාසලේ හා පෙරපාසලේ කීර්තිනාමයට හානි නොවන පරිදි කටයුතු කිරීම අප ඉතා අගය කොට සලකම්.
 • නිවැරදි නිළ ඇඳුමින් පමණක් දරුවා පාසලට  හා පෙරපාසලට එවිය යුතු අතර උපන් දිනය යෙදෙන දිනයේදී වෙනත් ඇඳුමකින් සැරසී පැමිණිය හැකිවේ.
 • සිකුරාදා දිනයන්හි හා විශේෂ අවස්ථාවන් සඳහා පෙර පාසල් ටී ෂර්ට් එක භාවිතා කෙරේ.

ගෙවීම්

 • වසරේ මාසික අය කිරීම එක් එක් මාසයේ 10 වන දින සිට 20 වන දින දන්වා කාලය තුල ගෙවා නිමකළ යුතුය.
 • ඉහතමාසික අයකිරීම් සියළුම මාසයන් සඳහා වලංගු අතර, අගෝස්තු හා දෙසැම්බර් මාස සඳහා අර්ධ මාසික ගාස්තු අයකෙරේ.
 • වර්ෂයේ සිදුකරන සියළුම සමාජ සුභසාධන හා පුන්‍ය කටයුතු පෙරපාසලේ අධීක්‍ෂණය සහිතව දෙමාපිය සුභ සාධන සමිතිය මඟින් සිඳු කරන අතර,ඒ සඳහා මසකට රු.50 ක මුදලක් සමිතියට ලබාදිය යුතුවේ.
 • එය එකතු කිරීමට පහසු වනලෙසට වර්ෂය සඳහා වන රු.600 එකවර හෝ දෙවරකදී ගවා නිම කරන්න.

දිවා ආහාරය

 1. සඳුදා – එළවළු බත්
 2. අඟහරුවාදා – ධාන්‍ය වර්ගයක්
 3. බදාදා – එළවළු මිශ‍්‍ර නූඞ්ල්ස් හෝ තැම්බූ අල වර්ග
 4. බ‍්‍රහස්පතින්දා – බත් සමඟ ව්‍යංජන
 5. සිකුරාදා – ආප්ප,ඉදි ආප්ප,සමපෝෂ වැනි දරුවා කැමති ආහාරයක්.

 

 • පානය කිරීම සඳහා පිරිසිදු පානීය ජලය පමණක එවන්න. ශරීර සෞඛ්‍යට අහිතකර පැණි බීම වර්ග එවීමෙන් වලකින්න.
 • කුණු දැමීම සඳහා රෙදි වලින් මැසූ කුඩා බෑගයක් නිතරම දරුවාගේ බෑගය තුළතිබිය යුතුයි.(අඟල් 6×6 පමණ ප‍්‍රමාණයේ)